Välkommen!

Jag heter Johnny Nilsson och är folkmusiker.
Mitt huvudinstrument är cello och detta har jag spelat sedan 1993.
I grund och botten är jag klassiskt skolad, men de senaste 5 åren har jag ägnat mig åt att djupdyka i den svenska folkmusiken.
Jag påbörjade min folkmusikaliska bana 2004 då jag sökte till Gotlands Folkhögskola i Hemse. Här studerade jag för Marcus Svensson, nyckelharpa, som lärde mig mina första folk-låtar på cello.

Från de första vacklande stegen på Gotland fram tills idag har det hänt mycket. Numera studerar jag på Musikhögskolan i Malmö där jag läser till Instrumental och Ensemblepedagog med folkmusikinriktning med cellon som huvudinstrument.

Jag är aktiv i olika grupper och ensembler. Mer om detta kan ni läsa under Projekt.

Välkomna än en gång!
- Johnny